W sprawie kont Shell proszę pisać na adres:

admin@irc.linux.pl

lub na #android.pl@IRCnet

BRAMKA IRC
root@irc~# uptime
14:23:34 up 21 days, 21:18, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00


root@irc~# who
dareios